První Krkonošská Realitní

Oceňování nemovitostí (znalecké posudky, expertízy, odhady)

Michal Danielis
m.danielis@pkr.cz
+420 777 300 093
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Jiří Danielis
danielis@pkr.cz
+420 602 464 450
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Služby

VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI:

 Znalectví ve smyslu zákona je určeno výhradně pro potřebu státní správy, jako jsou policie, soudy, notářství apod. nebo v souvislosti s právními úkony občanů a organizací  pro potřeby státní správy, i pro jiné účely. Odhadce je osoba, zabývající se oceňováním majetku, škod na majetku apod. ve všech ostatních souvislostech.

 • koupě a prodej majetku

 • nepeněžité vklady do obchodních společností

 • vypořádání podílu společníků při likvidaci či dělení firmy

 • změny vlastnictví (dědictví, darování, rozvod manželů, převod majetku, atd.)

 • ocenění pro potřeby bankovních domů (úvěry, hypotéky, půjčky)

 • oceňování při exekuci

 • oceňování pro dražby

 • oceňování pro správce konkurzní podstaty

 • zástavy movitého majetku

 • oceňování pro leasingové společnosti, zpětný leasing.

OCENĚNÍ:

 • rodinných domů, bytů a nebytových prostor, chat, chalup, garáží, bytových domů, nebytových prostor, budov a hal, hotelů, penzionů, atd.
 • rozestavěných objektů
 • veškerých druhů pozemků
 • lesů a trvalých porostů
 • rybníků a vodních ploch
 • věcných břemen
 • podniků
 • nepeněžních vkladů do společností

PŮSOBNOST:

 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj
 • po dohodě možnost celé ČR za nízký paušální poplatek

PARTNERSKÉ BANKOVNÍ ÚSTAVY a SPOŘITELNY:

 • Komerční banka
 • Českomoravská hypoteční banka
 • GE Money Bank
 • UniCredit bank
 • Českomoravská hypoteční banka
 • Českomoravská stavební spořitelna
 • Modrá pyramida
 • mBank
 • Raiffeisenbank  a spořitelna
 • Volksbank CZ


Znalecké posudky a ocenění nemovitosti zpracovávám  v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, schválenými Mezinárodním výborem pro normy oceňování aktiv (IVSC), zejména se standardy IVS 1 Oceňování na základě tržní hodnoty a IVS 4 Oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy, dále v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

1. Krkonošská realitní © 2021   |   www.odhady-trutnov.cz