První Krkonošská Realitní

Oceňování nemovitostí (znalecké posudky, expertízy, odhady)

Michal Danielis
m.danielis@pkr.cz
+420 777 300 093
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Jiří Danielis
danielis@pkr.cz
+420 602 464 450
Pražská 88, 541 01 Trutnov

Ceník PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)

A - Rodinné domy

jednopodlažní do 150m2 3 690,00 Kč
vícepodlažní do 200m2 4 290,00 Kč
vícepodlažní nad 200m2 9 890,00 Kč

B - Bytové domy

BD o 2+10 b.j. 9 890,00 Kč

C - Ostatní veřejmé budovy

budova do 250m2 9 890,00 Kč
budova 250-500m2 17 890,00 Kč
budova 500-1000m2 19 230,00 Kč
bodova nad 1000m2 39 670,00 Kč

D - Další náklady

jednoduchý pasportRD3 000,00 Kč
 BD5 000,00 Kč
 ostatníidividuálně
cestovní výlohy pro

Východočeský krajpaušál500,00 Kč
dodací lhůty
do 3 měsíců
sleva až 50%

 

1. Krkonošská realitní © 2021   |   www.odhady-trutnov.cz